top of page

הליכה מתוך שינה מוגדרת כהפרעה התנהגותית, נפוצה יותר בקרב ילדים מאשר מבוגרים, ומתרחשת לרוב במצבי שינה לא נינוחים - שינה במיטה לא מוכרת, לינה עם אנשים נוספים, לחץ או התרגשות גדולה.
ישנם ילדים שמתיישבים במיטתם ומדברים בחוסר הגיון, וכאלו שממש יוצאים ומסתובבים בבית, בכל המקרים מדובר בילדים שישנים שינה עמוקה, ויהיה קשה להעירם. בדרך כלל לא יזכרו דבר בבוקר
אז מה צריך כן לעשות? 
אם אחד מבני הבית מטייל בלילות, מומלץ לדאוג לסביבה בטוחה. לנעול דלתות במנעול שהילד לא יודע לפתוח, להשאיר חלונות ומרפסות סגורים. בדרך כלל הילד יוכל לבצע פעולות שהוא מנוסה בהן מתוך שינה, כמו לרדת או לעלות במדרגות, אבל לא יצליח בפעולות אליהן לא רגיל, כמו לפתוח שער בטיחות. אין צורך אמיתי להעיר. 
לילה טוב!

bottom of page